155 jaar L’Echo

Op 8 september 1867 richtten vijf personen een liedertafel op voor de wijk Korvel te Tilburg. In 1872 vond het allereerste concert plaats in café Denissen aan het Korvelplein. Voor deze gelegenheid werd een speciaal podium geconstrueerd, bestaande uit biertonnen en steigerplanken. Maar tijdens de uitvoering ging het mis. Na een hevig gekraak stortte het podium in elkaar. Men zag de zangers zingende onderduiken en zo ook, maatvast als ze waren, weer bovenkomen. Het voorval ging als een lopend vuurtje door heel Tilburg. De naam van de vereniging, L’Echo des Montagnes, was gevestigd.

Fanfare en harmoniekorps

In 1877 wordt een fanfare opgericht die bij aanvang 13 muzikanten kent. Het korps draagt ook de naam L’Echo des Montagnes. De fanfare werd in 1906 omgezet in een harmoniekorps: de koperbezetting werd aangevuld met houten blaasinstrumenten. Dat bleek een succes, want al in 1908 behaalde de harmonie de 1e prijs in de 1e afdeling op een concours in Heerlen. In de volksmond sprak men vooral over de ‘Korvelsche Harmonie’.

Einde liedertafel

Door de oorlogsdreiging en de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog was de liedertafel erg verzwakt. Na de oorlog probeerde men er nieuw leven in te blazen, maar dat lukte niet goed. Daarom werd in 1929 besloten om de liedertafel definitief op te heffen. De harmonie ging toen zelfstandig verder.

Vrouwen in het orkest

22 juli 1954 is een historische dag voor het orkest: dan wordt namelijk besloten om dames toe te laten. Daarmee wordt L’Echo het eerste harmonieorkest in Tilburg met dames in de gelederen. De primeur is voor Thea Sauer, die zich als klarinettiste bij L’Echo meldt. Na de komst van Thea stromen meer dames toe en krijgt het orkest het aanzien zoals we dat ook tegenwoordig nog kennen.

Oberelf & Proost!

Inmiddels speelt het orkest tijdens concerten in ‘stemmig’ zwart, maar in 1960 werden voor het eerst uniformen aangeschaft. In deze tijd beschikte de harmonie ook over een huisorkest, dat in eerste instantie het Korvelse Karnaval verzorgde. Dit huisorkest groeide uit tot een in Tilburg en wijde omtrek zeer gewaardeerd dweilorkest: Oberelf Pilskapel. Na het ter ziele gaan van dit orkest ging een deel van de muzikanten op in Proost!, wel bekend bij de bezoekers van de huidige concerten van L’Echo des Montagnes.

Nu is L’Echo des Montagnes een springlevende vereniging, met een opleidingsorkest en groot orkest, die midden in de Tilburgse samenleving staat. Het groot orkest komt uit in de 1e divisie en verkeert in een uitstekende conditie. Al jaren groeit het ledenaantal gestaag en ook het muzikale niveau kent een stijgende lijn. 

Jubileumboek

In het najaar van 2016 ontstond bij het bestuur het voornemen om ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van L’Echo des Montagnes een jubileumboek te maken. In de persoon van Ton Haselbekke, tevens secretaris van de Stichting Vrienden van L’Echo, werd een bekwaam en secuur auteur gevonden. Het full colour jubileumboek vertelt de geschiedenis van 150 jaar L’Echo, zowel in tekst als in beeld. Een aanrader voor iedereen die L’Echo een warm hart toedraagt. Het boek is voor € 15,- te koop bij boekhandel Gianotten Mutsaers en via het bestuur van L’Echo.