Stichting Vrienden van L’Echo

L’Echo des Montagnes mag zich verheugen in een groot aantal begunstigers die de vereniging een warm hart toedragen.

Stichting Vrienden van L’Echo

Deze stichting benadert potentiële donateurs, zoals familieleden en kennissen van de leden van het orkest. Ook de middenstand van de wijk Korvel waar L’Echo haar roots heeft, maakt deel uit van het donateursgezelschap. Meer weten? Hier vind je de website van de Vrienden van L’Echo.

Doelstelling

De stichting heeft als doel: financiële ondersteuning om de continuïteit van de vereniging zo goed mogelijk te waarborgen. Dit wordt nagestreefd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • organiseren van activiteiten, optredens en dergelijke.