Contact

Heeft u iets dat u aan L’Echo des Montagnes wilt laten weten of heeft u een vraag, schroom niet en gebruik onderstaand e-mail formulier om uw bericht aan ons te versturen.

Koninklijk Erkend
Harmonieorkest L’Echo des Montagnes

Postadres:
Postbus 135
5000 AC Tilburg

E-mail:
info@lecho.nl

Girorekeningnummer:
NL28 INGB 0001 0789 32 t.n.v. Kon. Erkend Harmoniekorps L’Echo des Montagnes Tilburg

KvK:
Inschrijvingsnummer 40259082

Privacy policy
L’Echo des Montagnes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.